Üniversitemiz Senatosu'nun 30.07.2013 tarihli toplantısında alınan 2013/154 sayılı karar ile "Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi" kabul edilmiş olup, adı geçen yönergeye "Yönetmelikler ve Yönergeler" menüsünden ulaşılabilmektedir.