Özlük İşleri

Muhasebe Birimi

Dekanlık Bürosu

Öğrenci İşleri Bürosu

Faturalandırma Bürosu

Bilgi İşlem Bürosu

Döner Sermaye Bürosu

Başhemşirelik

Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu

İç Hizmetler İş Akışı

Yazı İşleri

Anabilim Dalları Sekreterya İşlemleri

Hassas Görevler