24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7/2 maddesine göre hazırlanan Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularında ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler-asgari koşullar ve değerlendirme esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir.

http://ogris.gazi.edu.tr/posts/view/title/kurumlar-arasi-yatay-gecis-basvurusu-183053