Duyurular
06 Aralık 2018 08:17

Üniversitemiz Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. Maddesi, 10. Fıkrasında “Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak akademik birimlerin ilgili kuruluna yapar.” belirtildiği üzere Öğrencilerimiz sınavlar için itirazlarını 5 gün içerisinde Öğrenci İşleri Büromuz vasıtası ile Dekanlığımıza dilekçe ile yapabilirler.