Misyon ve Vizyon - Diş Hekimliği Fakültesi
Misyon ve Vizyon

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yürüttüğü eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerinde; evrensel ve etik değerlere uyan, bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler üreterek bunları yayan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında ve içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, rekabetçi şartların ve bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu koşullarda kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış ve yabancı dile hakim Diş Hekimleri yetiştirmeyi ve güçlü sağlık kadrosuyla hastalara üst düzey sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi etkinliklerinde uluslararası düzeyde kabul gören mükemmelliğe ulaşmak için, akademik ve etik değerler çerçevesinde pozitif özgür düşünceye sahip çıkan, bilimin üstünlüğüne inanan, eğitimde öğrenci merkezli olan ve çalışanlarının mutluluğuna önem veren, hasta memnuniyetini ön planda tutan, aynı zamanda dış paydaşlarıyla uyum içinde çalışma ve hizmet anlayışını benimsemektedir.

Programın misyon ve vizyon kapsamında iç paydaşlar olan öğrencilerin, çalışanların, hastaların memnuniyetine yönelik bir anlayış benimsenmiş, dış paydaşlar olan Sağlık Bakanlığı, Diş Hekimleri Birliği, Diş Hekimleri Odaları ve Uzman Dernekleri ile uyumlu bir çalışma düzeni içersinde hizmet verilmesi amaçlanmıştır.

Değerler

  • Atatürk ilkelerine bağlı olmak

  • Laik Cumhuriyetin ilkelerine bağlı olmak

  • Bilginin ve bilimin evrenselliğine inanmak

  • Etik ve akademik değerlere bağlı olmak

  • Hukukun üstünlüğüne ve temel insan haklarına inanmak

  • İlerici ve yenilikçi olmak