Araştırma Görevlileri Temcilciliği Yönergesi

Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılımlarında Uyulacak Esaslar

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi