İş Akış Şemaları

                 

DHF. İA.0001Bilgi İşlem Sunucuların Yedeklenmesi İş Akışı

DHF. FR.0046 Özlük İşleri Birimi Akademik İdari Personel 2547 Sayılı Kanun 39. Madde Uyarınca Yurt İçi Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0002 Bilgi İşlem Teknik Servis İş Akışı

DHF. FR.0047 Özlük İşleri Birimi Akademik İdari Personel İş Kazası Bildirimi İşlemleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0003 Bilgi İşlem Evrak İşleri İş Akışı

DHF. İA.0048 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Fiili Hizmet Süresi Zammı Süreci İş Akışı

DHF. İA.0004 Bilgi İşlem Web Sayfası İş Akışı

DHF. İA.0049 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Fiili Hizmet Süresi Zammı – 5434 Süreci İş Akışı

DHF. İA.0005 Bilgi İşlem Yazılım İşleri İş Akışı

DHF. İA.0050 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0006 Döner Sermaye Bütçe Hazırlama Süreci İş Akışı

DHF. İA.0051 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Giyecek Yardımı Ödemeleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0007 Döner Sermaye Hasta Para İadesi Süreci İş Akışı

DHF. İA.0052 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Öğrenci Maaş Ödemeleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0008 Döner Sermaye Öğretim Üyesi Farkı Hazırlama Süreci İş Akışı

DHF. İA.0053 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Ek Ders Ödemeleri Süreci İş Akışı

DHF. FR.0009 Döner Sermaye Taban Ödeme Süreci İş Akışı

DHF. İA.0054 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Maaş Ödemeleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0010 Döner Sermaye Teşvik Ödemeleri İş Akışı

DHF. İA.0055 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Profesörlük ve Doçentliğe Atanma Jüri Üyelerine Ödeme Yapılması Süreci İş Akışı

DHF. İA.0011 Döner Sermaye Zorunlu Mali Sigorta Hazırlama Süreci İş Akışı

DHF. İA.0056 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Kesenek Bildirimi Süreci İş Akışı

DHF. İA.0012 Döner Sermaye Günlük Fatura İnceleme İş Akışı

DHF.İA.0057 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Kişilerden Alacaklar İşlemleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0013 Döner Sermaye Dönem Sonlandırma ve Örnekleme İş Akışı

DHF.İA.0058 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Promosyon Takibi Süreci İş Akışı

DHF. İA.0014 Döner Sermaye Fatura Dönem İtiraz İş Akışı

DHF.İA.0059 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Sürekli Görev Yolluğu – Emekli Süreci İş Akışı

DHF. İA.0015 Döner Sermaye Faturalama Mutabakat Toplantısı İş Akışı

DHF.İA.0060 Özlük İşleri Birimi Maaş Tahakkuk Sürekli Görev Yolluğu – Nakil Ödemeleri Süreci İş Akışı

DHF. İA.0016 Döner Sermaye Faturalama Manuel Faturalama İş Akışı

DHF.İA.0061  Satın Alma DMO Alımları Süreci İş Akışı

DHF. İA.0017 Döner Sermaye Faturalama Özel Fatura Talep İş Akışı

DHF.İA.0062 Satın Alma Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması

DHF. İA.0018 Döner Sermaye Faturalama Aylık Gelirlerin Düzenlenmesi İş Akışı

DHF.İA.0063 Satın Alma İhale İşlemleri İş Akış Şeması

DHF. İA.0019 Döner Sermaye Faturalama İmplant Raporlarının Arşivlenmesi Süreci İş Akışı

DHF.İA.0064 Satın Alma Özel Bütçe Hazırlanması İş Akışı

DHF. İA.0020 Döner Sermaye İşçi Maaş İşlemleri İş Akışı

DHF.İA.0065 Satın Alma Ödenek Durumunun Takibi Süreci İş Akışı

DHF. İA.0021 Döner Sermaye Vezne Mutemedi İş Akışı

DHF.İA.0066 Satın Alma Yöntemi Belirleme Süreci İş Akışı

DHF. İA.0022 Genel Evrak Sorumlusu İş Akışı

DHF.İA.0067 Taşınır Kayıt Bağış ve Yardım Yolu İle Edinilen Tüketim Malzemesi ve Dayanıklı Taşınırlar İş Akışı

DHF. İA.0023 Genel Evrak Sorumlusu Yanlış Evrakın İadesi İş Akışı

DHF.İA.0068 Taşınır Kayıt Devir Yolu İle Edinilen Tüketim Malzemesi ve Dayanıklı Taşınırlar İş Akışı

DHF. İA.0024 Hasta Hakları Birimi İş Akışı

DHF.İA.0069 Taşınır Kayıt Dönemsel Çıkış İşlemleri İş Akışı

DHF. İA.0025 Hasta Hakları Birimi Yazı İşleri İş Akışı

DHF.İA.0070 Taşınır Kayıt Hurdaya Ayırma İş Akışı

DHF. İA.0026 Koordinasyon Birimi Ana Bilim Dalı Sekreteri Ana Bilim Dalı Kurul Toplantıları İş Akış Şeması

DHF.İA.0071 Taşınır Kayıt Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma, Kırılma, Fire Veya Sayım Noksanı, Kayıp, Çalınma Vb. Durumlardaki Taşınırlar İş Akışı

DHF. İA.0027 Koordinasyon Birimi Ana Bilim Dalı Sekreteri Gelen Evrak İş Akışı

DHF.İA.0072 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akışı

DHF. İA.0028 Koordinasyon Birimi Ana Bilim Dalı Sekreteri Giden Evrak İş Akışı

DHF.İA.0073 Taşınırların Depoya Giriş İşlemleri İş Akışı

DHF. İA.0029 Öğrenci İşleri Birimi Maddi Hata İşlemleri İş Akışı

DHF.İA.0074 Taşınır Kayıt Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akışı

DHF. İA.0030 Öğrenci İşleri Birimi Mazeret Sınavı Programı Hazırlanması İş Akışı

DHF.FR.0075 Yazı İşleri Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri İş Akışı

DHF. İA.0031 Öğrenci İşleri Birimi Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akışı

DHF.İA.0076 Yazı İşleri Stratejik Plan Hazırlama Süreci İş Akışı

DHF. İA.0032 Öğrenci İşleri Birimi İntörn Öğrencilerin SGK İş Kazası Bildirimi İş Akışı

DHF.İA.0077 Yazı İşleri Fakülte Kurulu Üye Seçimi İş Akışı

DHF. İA.0033 Öğrenci İşleri Birimi İntörn Öğrencilerin SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemleri İş Akışı

DHF.İA.0078 Yazı İşleri Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı

DHF. İA.0034 Öğrenci İşleri Birimi Ders Programlarının Hazırlanması İş Akışı

DHF.İA.0079 Yazı İşleri Fakülte Kurulu/Yönetim Kurulu İş Akışı

DHF. İA.0035 Öğrenci İşleri Birimi Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı

DHF.İA.0080 Yazı İşleri Gelen Evrak İşlemleri İş Akışı

DHF. İA.0036 Öğrenci İşleri Birimi Öğrenci Kayıt Silme İş Akışı

DHF.İA.0081 Kalite Yönetim Sistemi Doküman Revizyonu İş Akışı

DHF. İA.0037 Öğrenci İşleri Birimi Sınav Programları Hazırlanması İş Akışı

DHF.İA.0082 Hemşirelik Hizmetleri İş Akışı

DHF. İA.0038 Özlük İşleri Birimi Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi Süreci İş Akışı

DHF.İA.0083 Hemşire Sorumlusu İş Akışı

DHF. İA.0039 Özlük İşleri Birimi Askerlik Sevk Tehiri/Sevk Tehir İptali Süreci İş Akışı

DHF.İA.0084 Enfeksiyon Hemşiresi İş Akışı

DHF. İA.0040 Özlük İşleri Birimi Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci İş Akışı

DHF.İA.0085 Hasta Kayıt ve Kabulü İş Akışı

DHF. İA.0041 Özlük İşleri Birimi Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi) Kadrosu Görev Süresi Uzatımı Süreci İş Akışı

DHF.İA.0086 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İş Akışı

DHF. İA.0042 Özlük İşleri Birimi Mal Bildirim Beyanı Süreci İş Akışı

DHF.İA.0087 Anestezi Teknikeri İş Akış

DHF. İA.0043 Özlük İşleri Birimi Akademik/İdari Personel Aylıksız İzin İşleri Süreci İş Akışı

DHF.İA.0088 Radyoloji Teknisyeni İş Akışı

DHF. İA.0044 Özlük İşleri Birimi Akademik/İdari Personel İzin İşleri Süreci İş Akışı

DHF.İA.0089 İç Hizmetler Bakım Onarım İş Akışı

DHF. İA.0045 Özlük İşleri Birimi Akademik/İdari Personel Hastalık İzin Süreci İş Akışı

 

    

background image